Select your Location
Home / free classifieds / Vietnam / EventsReport Abuse | Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# E3151

01 Jan, 17 - 31 Dec, 18
Tiền kỹ thuật số aloscoin là gì? Đào tiền ảo aloscoin bằng bí quyết nào?

Posted on: Wednesday, 15 March, 2017  03:32
Updated On: Wednesday, 15 March, 2017  03:32
Expires On: Thursday, 19 April, 2018  03:32
Reply to: (Use contact form below)

Aloscoin (ký hiệu: AOC) là một dòng tiền tệ khoa học số phân cấp, được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2013 và bắt đầu cấp dưỡng khai thác vào năm 2017. Aloscoin » chắc hẳn được đổi chác trực tiếp bằng máy kết nối Internet mà không cần thông qua 1 công ty tài chính trung gian nào. Aloscoin hoạt động dựa trên giao thức mạng ngang hàng trên internet, ko có bất kỳ một ngân hàng nơi tập trung nào quản lý nó. Aloscoin được những tập đoàn tài chính, khoa học trên thị trường chú ý hợp tác, đầu tư nghiên cứu và tăng trưởng từ năm 2013. Năm 2017 Aloscoin sẽ ưng thuận phát hành và khai thác nhằm giúp tăng trưởng và xuất hiện giá trị thặng dư về tiền, thời gian, giá tiền cho cùng đồng qua việc thương mại điện tử, trao đổi và tích trữ Aloscoin. Sự sản xuất aloscoin là tự động, giảm thiểu, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên những thuật toán. Alos coin » được cấp đến những máy tính "đào" Aloscoin để trả công cho việc xác minh đổi chác Aloscoin và ghi chúng vào cuốn sổ dòng được phân tán trong mạng ngang hàng - được gọi là Alockchain. Cuốn sổ cái này sử dụng Aloscoin là đơn vị kế toán. Mỗi Aloscoin Chắn chắn được chia nhỏ tới 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là M: 1 AOC = 100.000.000 MT. Khối lượng Aloscoin: Số Aloscoin được cấp cho mỗi khối lệ thuộc vào thời gian hoạt động của mạng lưới. Có tổng số xấp xỉ 35 tỷ Aloscoin được phát hành. Ban đầu sẽ ra đời 5,1 tỷ Aloscoin từ năm 2017 đến năm 2019 được khai thác và tăng trưởng dưới dạng cộng đồng, doanh nghiệp, nhà khai thác bằng các phương thức khác nhau để ra mắt đồng coin, số lượng Aloscoin còn lại sẽ được cấp phát cho mỗi khối mới giảm dần theo các năm cho tới 50 năm sau 35 tỷ Aloscoin sẽ được khai thác hết tức là vào năm 2067. Tỷ lệ khai thác độ cực nhọc tăng lên hàng tháng Frequency Lock sẽ lôi cuốn sự chiếm hữu của những nhà thêm vốn hoàn hảo. bên cạnh việc đào Aloscoin, người tiêu dùng dĩ nhiên có tiền kỹ thuật số Aloscoin » bằng giải pháp trao đổi lấy Aloscoin khi bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc hàng hóa khác. AOC đang được nghiên cứu nhằm đưa ra cộng đồng để giải quyết những vấn đề thanh toán, đổi chác giúp giảm thiểu giá tiền và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm: http://investcoin.info/what-is-aloscoin/ »

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
1464 hits


Contact this User: 
 
Your email: *
Message: *
Attachment:
The following file types are not allowed: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maximum file size: 200KB
Security Code: *
Enter the code shown above into this textbox